Đang tải dữ liệu ...
0
Diễn đàn rao vặt vaonhanh.com Diễn đàn rao vặt vaonhanh.com Diễn đàn rao vặt vaonhanh.com Diễn đàn rao vặt vaonhanh.com Diễn đàn rao vặt vaonhanh.com
Đăng tin rao vặt miễn phí

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA VAONHANH.COM

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website vaonhanh.com bao gồm: họ tên, địa chỉ, email, 
 
điện thoại khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà vaonhanh.com cần thành viên cung cấp 
 
khi đăng ký thành viên để đăng tin rao vặt miễn phí và để vaonhanh.com liên hệ xác nhận khi có sự cố nhằm đảm bảo 
 
quyền lợi cho người tiêu dùng. 
 
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website vaonhanh.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông 
 
tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của 
 
thành viên sẽ không được lưu giữ.
 
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch 
 
vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm 
 
thông báo kịp thời cho webiste vaonhanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi 
 
phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù 
 
hợp. 
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 
- Cung cấp các dịch vụ khác đến thành viên;
 
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website vaonhanh.com
 
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt 
 
động giả mạo thành viên;
 
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có 
 
liên quan đến giao dịch tại vaonhanh.com
 
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp 
 
thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, 
 
cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài 
 
ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự 
 
thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành 
 
viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vaonhanh.com
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
Địa chỉ: 117/14A, KP1, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM.
 
Website: vaonhanh.com
 
Email: vaonhanh2015@gmail.com
 
Điện thoại: 0973551532 
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của 
 
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân 
 
của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu 
 
vaonhanh.com thực hiện việc này.
 
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về các dịch vụ đến Ban quản trị của website 
 
vaonhanh.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vaonhanh.comsẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp 
 
đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, vaonhanh.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
- Thông tin cá nhân của thành viên trên giacucre.vn được vaonhanh.com cam kết bảo mật 
 
tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vaonhanh.com. Việc thu thập và sử dụng 
 
thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những 
 
trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin 
 
cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu 
 
cá nhân thành viên, vaonhanh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều 
 
tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin 
 
hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên giacucre.vn.
 
- Ban quản lý vaonhanh.comn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành viên, phải 
 
cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý vaonhanh.com không chịu trách nhiệm cũng như không 
 
giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông 
 
tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 
7. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân
 
Khi có thay đổi về chính sách bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công bố những 
 
thay đổi đó trên trang chủ vaonhanh.com hoặc sẽ gửi những thay đổi đó đến địa chỉ email của thành viên.